Detail projektu
MONIS (MONitoring and Information System of the FACE Foundation)
Zadavatel:
Nadace FACE, Arnhem, Holandsko
Koordinátor:
IFER - Ústav pro výzkum lesních ekosystémů
Zodpovědná osoba v IFERu:
Martina Roubalová
Realizace projektu:
1999 - 2001
Popis:
Tento projekt byl zaměřen na vývoj monitoračního a informačního systému zalesňovacích projektů pro holandskou nadaci FACE. Software je určen pro snadné vkládání, vyhledávání, export a import dat, která se týkají stavu a postupu zalesňovacích projektů, popisu geografických charakteristik ploch, stavu lesa a stromů, potřebných dokladů k projektům a podobně. Tato verze MONISu byla vyvíjena s využitím zkušeností z prací na předchozích verzích MONISu z let 1996 – 1998, kdy byl MONIS vyvíjen různými osobami a institucemi v Holandsku. MONIS je vyvíjen v prostředí Delphi. Program využívá software ESRI MapObjects pro znázornění dat.