Projekty (probíhající)

Projekty (probíhající)

Zobrazuji 1 - 12 z 12

 • Vypracování inventarizace emisí a propadů skleníkových plynů v rámci Národního inventarizačního systému (NIS) pro oblasti "Využívání krajiny, změny ve využívání krajiny a lesnictví" (LUCF/LULUCF) a "Zemědělství".
  Zadavatel: Ministerstvo životního prostředí ČR (2006 - 2018)
 • Optimalizace managementu obnovy lesních porostů na stanovištích dotčených povrchovou těžbou
  Zadavatel: Ministerstvo zemědělství ČR (2017 - 2019)
 • Hodnocení dopadů imisní depozice a variability klimatu na ekosystémové služby lesních porostů a návrh adaptačních opatření minimalizující rizika těchto faktorů
  Zadavatel: Česká republika - Technologická agentura České republiky (2017 - 2020)
 • Komplexní víceuživatelský informační systém pro lesní hospodářskou evidenci MONIS
  Zadavatel: IFER - Ústav pro výzkum lesních ekosystémů (2013 - 2017)
 • Tvorba lesních hospodářských plánů a lesních hospodářských osnov
  Zadavatel: ING-FOREST s.r.o. (2017)
 • Kampaň monitoringu uhlíku v projektu UWA-Face v národním parku Kibale, Uganda
  Zadavatel: Face the Future B.V., Netherlands (2017)
 • Využití české technologie Field-Map pro sběr, zpracování a evidenci lesnických dat v Mexiku
  Zadavatel: Česká rozvojová agentura (2017)
 • Inventarizace škod způsobených zvěří v lesních porostech VLS
  Zadavatel: Vojenské lesy a statky, s. p. (2016 - 2017)
 • Technologická a metodická podpora národní inventarizace lesů v Irsku III
  Zadavatel: Oddělení zemědělství, rybářství a potravinářství, Forest Service, Irsko (2015 - 2018)
 • Výpočet rozdílů objemu hroubí vypočteného podle tvarové křivky kmene a Doporučených pravidel pro měření a třídění dříví v ČR
  Zadavatel: Grantová služba LČR (2015 - 2017)
 • Zjišťování objemu a kvality porostních zásob
  Zadavatel: IFER - Monitoring and Mapping Solutions, s.r.o. (2011 - 2017)
 • Technologická podpora taxace
  Zadavatel: IFER - Monitoring and Mapping Solutions, s.r.o. (2009 - 2017)