Project detail
A model project of environment modification in a region
Funding institution:
Ministry of Agriculture, Czech Republic
Responsible at IFER:
František Havránek
Project realization:
2007
Description:
Cílem projektu bylo vytvořit metodiku úprav prostředí pro stabilizaci populací drobné zvěře. Realizace probíhala především v oblasti Podřipska a spočívala v kvantifikaci krajinných prvků v rámci jednotlivých honiteb, doplněné terénním šetřením. Ze satelitních snímků byla zhodnocena mozaika krajiny a v prostředí GIS byla vypracována metodika pro doplnění zvěří využitelných ploch do krajiny. Okolo vhodných krajinných prvků (remízky, vodoteče apod.) byly navrženy bufferové zóny (vhodné pro pobyt zvěře) a mezi nimi byly navrženy další podobné prvky krajiny tak, aby krajiny byla pro zvěř více využitelná, bez větších „hluchých“ míst. Výsledky projektu jsou využity v rámci hospodaření Sdružení pro revitalizaci Podřipska.