Project detail
Technological and Methodological Support of National Forest Inventory of Ireland II
Funding institution:
Department of Agriculture, Fiesheries and Food, Forest Service, Ireland
Responsible at IFER:
Martin Černý, Radek Russ
Project realization:
2009 - 2013
Description:
Po úspěšném dokončení národní inventarizace lesa se irská strana rozhodla pro opakování inventarizace, které by mělo začít v roce 2010. Opakovaná inventarizace nebude jednorázová, ale nepřetržitá s 5letým cyklem, každý rok bude tedy změřeno 20 % ploch. Přípravy na opakování inventarizace začaly již v roce 2009 metodickou a technologickou konzultací se specialistou z irského Forest Service.