Project detail
Growing tables of main tree species of Czech Republic (spruce, pine, beech, oak)
Funding institution:
Ministry of Agriculture, Czech Republic
Responsible at IFER:
Martin Černý
Project realization:
1994
Description:
Zpracování uživatelské příručky pro kompletní a zkrácenou formu růstových tabulek, dopracování růstových tabulek pro potřeby oceňování lesů (zabudování sortimentace), rozšíření růstových tabulek o údaje zásoby kmenové, stromové a údaje sdruženého porostu.