Project detail
Evaluating the phytocoenosis progress in the locality with intensive grazing stress caused by rare hoofed game species (Pálava, game-preserve Vřísek)
Funding institution:
Ministry of Agriculture, Czech Republic
Responsible at IFER:
František Havránek
Project realization:
2008
Description:
Projekt se dlouhodobě snaží podchytit význam pastvy kozy bezoárové na charakter fytocenóz v BR Pálava a v ní se nacházející oboře Vřísek. Kozy bezoárové byly na Pálavské vrchy introdukovány v 50. letech a jejich pastevní tlak nahrazoval původní přirozené druhy – ovce a kozy domácí, které dlouhodobě ovlivňovaly charakter rostlinných společenstev. V roce 1991 došlo na základě žádosti Správy CHKO Pálava k odsunu koz bezoárových do obory Vřísek. Existovaly však obavy, že v důsledku omezení pastvy kozami bezoárovými dojde k zarůstání stepí a šíření lesa. Ve spolupráci s LČR a Správou CHKO Pálava tedy započalo každoroční hodnocení vývoje fytocenóz v kontrolních oplocenkách a mimo ně v BR Pálava a v oboře Vřísek. Šetření se provádí detailním fytocenologickým snímkováním zkusných ploch a vyhodnocením v souvislosti s početností zvěře. Z dlouhodobého sledování vyplývá, že po snížení pastevního tlaku dochází k posunu fytocenóz směrem k lesu, a tím dochází ke snížením druhové diverzity stepních společenstev.