Project detail
Technological and Methodological Support of Forest Inventory in Poland
Funding institution:
University in Krakow
Responsible at IFER:
Petr Blažek
Project realization:
2008 - 2010
Description:
Krakovská univerzita zakoupila technologii Field-Map již v roce 2008. V roce 2009 proběhlo její plné nasazení, ze kterého vyplynula řada metodických a technologických dotazů, které bylo nutno zodpovědět.