Project detail
Forest Health Monitoring - Assessment of Ozone Concentrations and its Phytotoxicity in the Czech Republic
Funding institution:
Czechoslovakia-American Science and Technical Program
Coordinator:
IFER - Institute of Forest Ecosystem Research, Jílové u Prahy, Czech Republic
Responsible at IFER:
Martin Černý
Project realization:
1997 - 2000
Description:
Projekt byl zaměřen na monitorování koncentrací ozónu v lesích tří horských oblastí v České republice: Šumavy, Brd a Jizerských hor v období 1997 - 1999. Tyto lesní oblasti se nacházejí pod vlivem různě vysoké zátěže znečištěného ovzduší: Šumava patří mezi méně ovlivněné oblasti, Brdy jsou ovlivněny středně a zátěž v Jizerských horách patří mezi nejvyšší v ČR. Ve sledovaných oblastech byla ustavena síť pro měření ozónu, SO2, NO/NO2 a NH3 pomocí pasivních samplerů. Pro doplnění údajů získaných pomocí pasivních samplerů probíhalo měření na stanici pro kontinuální sledovaní koncentrací ozónu a klimatických parametrů, která je umístěna v Brdech. V roce 1999 byly také zřízeny podobné stanice na Šumavě a v Krkonoších, které leží blízko sledovaných Jizerských hor. Pro hodnocení vlivu ozónu na vegetaci bylo v projektu využito bioindikátorů. Pro tyto účely byly pěstovány vyšlechtěné kultivary tabáku a jetele. Rostliny byly pěstovány ve skleníku v prostředí bez přítomnosti ozónu. Vypěstované rostliny byly exponovány souběžně s pasivními samplery po dobu 2 - 3 týdnů na měřicích místech ve všech sledovaných oblastech. Výsledky projektu ukazují, že ve všech sledovaných oblastech mohou koncentrace ozónu dosahovat hodnot, které mohou poškozovat citlivé druhy. Tyto výsledky byly podpořeny také zřetelným výskytem poškození u rostlin tabáku a jetele exponovaných na sledovaných lokalitách. Výsledky projektu přinesly nové poznatky o výskytu ozónu a o jeho fytotoxických projevech. Projekt byl po metodické stránce koordinován s podobnými studiemi v oblasti Karpat. Výsledky projektu byly prezentovány na řadě seminářů. Souhrnné výsledky jsou publikovány ve zvláštním čísle časopisu Environmental Pollution.