Project detail
Growing models of main tree species of Czech Republic (spruce, pine, beech, oak)
Funding institution:
Ministry of Agriculture, Czech Republic
Responsible at IFER:
Martin Černý
Project realization:
1994
Description:
Zavedení faktorů charakterizujících změny růstového prostředí do obecných růstových modelů: modelování závislosti růstu porostů na jeho zdravotním stavu, zpracování uživatelské příručky pro obecné růstové modely.