Project detail
The significance of game management and its contribution to the development of human activities
Funding institution:
Ministry of Agriculture, Czech Republic
Responsible at IFER:
František Havránek
Project realization:
2007
Description:
Tento projekt si kladl za cíl vyhodnotit ekonomický přínos myslivosti a přinést argumenty k obhajobě zájmů myslivosti a její podpoře na politické úrovni (lepší přístup mysliveckých subjektů k získávání dotací apod.). Byla zpracována rešerše zahraniční literatury, jež na příkladě USA a Dánska poukázala na značný ekonomický význam myslivosti. Samotnou podstatou projektu pak byla realizace ankety mezi mysliveckými subjekty i mezi jednotlivci, zjišťující ekonomický přínos myslivosti v ČR jejím dopadem do potravinářství, oděvního průmyslu, trhu s automobily, zbraněmi, krmivy ad. Na základě výsledků ankety byl tento ekonomický přínos vyčíslen a jeho výše byla vyhodnocena jako velmi významná.