Project detail
Technological and methodological assistance to the Forest Inventory in Ukraine
Funding institution:
Ministry of Agriculture, Czech Republic
Responsible at IFER:
Martin Černý
Project realization:
2004 - 2009
Description:
Vedlejším efektem řešení projektu zahraniční rozvojové spolupráce TechInLes I i II na Ukrajině je i zvýšený zájem ukrajinských lesnicky zaměřených institucí o dodávku FM technologie pro různé účely. Již v roce 2007 zakoupil Ukrdezlisprojekt 2 sady technologie Field-Map pro pilotní experiment národní inventarizace lesů Ukrajiny. V roce 2008 plánuje rozšířit dodávku o další dvě sady. Významným uživatelem technologie na Ukrajině je i UKRNIILCHA v Charkově, která se v roce 2008 plánuje dovybavit jednou sadou technologie Field-Map LT. Novým uživatelem FM se v roce 2008 stal projekt financovaný Švýcarskem s názvem FORZA, který ji pořídil pro své ukrajinské partnerské instituce. IFER všem ukrajinským uživatelům poskytuje technologickou pomoc při výběru optimální technologie a metodicky podporuje využití technologie v různých projektech.