Project detail
Frameworks and possibilities of forest adaptation measures and strategies connected wit climate change (FRAMEADAPT)
Funding institution:
Norway Grants
Coordinator:
Mendel University in Brno, IFE-MUAF, Czech Republic
Responsible at IFER:
Emil Cienciala
Project partners:
Czech University of Agriculture, Prague
Mendel University in Brno, IFE-MUAF, Czech Republic
Project realization:
2015 - 2016
Description:
Cílem projektu je navržení realizace nových opatření a strategií souvisejících se změnou klimatu. Hlavními výstupy budou dopadové studie zpracované na národní, regionální a lokální úrovni. Tyto studie a analýzy budou podkladem pro přípravu regionálních adaptačních strategií a konkrétních adaptačních lesnických opatření.