Project detail
Inventarizace škod zvěří na lesním hospodářství České republiky
Funding institution:
Ministry of Agriculture, Czech Republic
Coordinator:
Forest Management Institute (FMI), Brandýs nad Labem, Czech Republic
Responsible at IFER:
Jana Beranová
Project realization:
2014 - 2015
Description:
Cílem projektu „Inventarizace škod zvěří na lesním hospodářství“ je zajistit metodami výběrového statistického šetření rozsah poškození lesních porostů zvěří na celém území České republiky. Výběr lokalit a porostů, ve kterých proběhlo terénní šetření, je výsledkem třístupňového statistického výběru, který zaručuje, že výsledný soubor hodnocených porostů je reprezentativní pro celé území republiky, jsou v něm dostatečně zastoupena základní vývojová stádia porostů a hospodářsky významné i doprovodné druhy dřevin. Celorepubliková inventarizace škod zvěří se opakuje popáté v pětiletém odstupu: šetření proběhla v letech 1995, 2000, 2005, 2010 a 2015. Vždy byl použit stejný postup výběru, vlastního šetření v terénu i zpracování výsledků. Řešení projektu vždy ve spolupráci zajišťovaly stejné instituce: IFER - Ústav pro výzkum lesních ekosystémů, s.r.o. (dále ve textu IFER) a Ústav pro hospodářskou úpravu lesů, Brandýs nad Labem (dále v textu ÚHÚL). Vznikla tak unikátní dlouhodobá řada informací umožňující sledovat působení zvěře na lesní ekosystémy.