Project detail
Technological and methodological assistance to projects of Ministry of Environment, Canada
Funding institution:
Ministry of the Environment, Ontario, Canada
Responsible at IFER:
Petr Blažek
Project realization:
2007 - 2008
Description:
Projekt byl zaměřen na zaškolení pracovníků ministerstva životního prostředí v Ontariu v Kanadě v používání softwaru Field-Map, který si toto ministerstvo zakoupilo v roce 2007. Součástí školení byl také import stávajících dat z více než 20letého opakovaného šetření zdravotního stavu lesa na monitoračních plochách. Software Field-Map byl pro svoji přehlednou a srozumitelnou databázovou strukturu z počátku vybrán pouze pro archivaci a manipulaci s daty, později se ale začal používat také pro sběr dat a měření v terénu.