Project detail
Operational statistical inventory - LHC Prášily 2006
Funding institution:
Sumava National Park and Protected Landscape Area, Vimperk
Responsible at IFER:
Martin Černý
Project realization:
2006
Description:
Cílem projektu je i) poskytnout údaje o stavu lesních ekosystémů sloužící jako podklad pro nový LHP a ii) vytvořit trvalou síť ploch, koncipovanou jednotně pro celý NPŠ a umožňující vytvářet časové řady údajů, hodnotit trendy ve vývoji různých charakteristik lesních ekosystémů apod. Existence trvalé sítě inventarizačních ploch umožní navázat na tuto síť další specializovaná šetření a výzkumy. Územím, pro které je provozní statistická inventarizace zpracována je hospodářský celek Prášily v NPŠ.