Project detail
Game Damage Inventory - Czech Republic (adjustment)
Funding institution:
Ministry of Agriculture, Czech Republic
Responsible at IFER:
Jana Beranová
Project realization:
2009
Description:
V roce 2009 IFER v rámci projektu Ministerstva zemědělství ČR prověřil výběr a připravil seznam takřka 2500 porostních skupin, ve kterých by v roce 2010 mělo proběhnout čtvrté opakovaní celorepublikové inventarizace škod zvěří. V rámci projektu byl navržen a proveden takový postup výběru, který zaručuje ve fázi zpracování plnou návaznost na předchozí šetření, která proběhla v letech 1995, 2000 a 2005.