Project detail
Technological and methodological assistance to data collection on sample plots in Austria
Funding institution:
BOKU – University of Natural Resources and Applied Sciences, Vienna, Austria
Responsible at IFER:
Petr Blažek
Project realization:
2008
Description:
Předmětem projektu byla dodávka 1 sady technologie FM pro potřeby národní inventarizace lesů v Rakousku. Zadavatelem byla lesnická fakulta univerzity BOKU ve Vídni.