Project detail
Operational statistical inventory - National park Šumava, LS Srní
Funding institution:
Sumava National Park and Protected Landscape Area, Vimperk
Responsible at IFER:
Radek Russ
Project realization:
2008 - 2014
Description:
Nové hospodářské plány pro jednotlivá územní pracoviště Národního parku Šumava vychází ze zjištění stavu lesních ekosystémů, který se provádí metodou provozní statistické inventarizace.
IFER zajišťuje přípravu metodiky inventarizačního šetření včetně rozmístění ploch, venkovních prací a vyhodnocení. V roce 2008 bylo šetření realizováno na územním pracovišti Srní. Při tomto šetření byla poprvé propojena metodika provozní inventarizace a biomonitoringu tak, aby na sebe výsledky obou šetření navazovaly a byly společně využitelné.