Project detail
Standing stock grading (TREEMODEL) - Ireland
Funding institution:
COFORD Ireland
Coordinator:
University College Dublin, Ireland
Responsible at IFER:
Martin Černý
Project realization:
2007
Description:
Tento projekt realizovaný v Irsku měl za cíl vývoj modelu sortimentace nastojato, který by poskytl uživateli flexibilní a přesnou možnost praktického využití v lesnictví. Konkrétním obsahem projektu pak bylo:
- Vytvořit model sortimentace nastojato pro smrk Sitka, smrk ztepilý, (lodgepole pine), douglasku tisolistou, modřín japonský, borovici lesní a jasan.
- Ověřit tyto modely pomocí nově sesbíraných dat.
- Popsat různé inventarizační nástroje pro sběr dat nezbytných pro získání modelů sortimentace nastojato.
- Doporučit způsob začlenění těchto modelů do lesnické praxe a lesnického plánování.