Project detail
Implementation of Environmentally Friendly Management According to FSC Standard in Czech Republic
Funding institution:
FSC ČR
Responsible at IFER:
Jana Beranová, Radek Russ
Project realization:
2009 - 2011
Description:
Cílem projektu je vytvořit systém monitoringu pro potřeby hodnocení ekologických parametrů českého standardu FSC v KRNAP. Odpovědným pracovníkům KRNAP bylo předáno know-how umožňující cestou inventarizačních šetření a technologie Field-Map získat statisticky podložené údaje o stavu lesních ekosystémů. Systém je nastaven tak, aby na úrovni území spravovaného KRNAP poskytoval reprezentativní údaje o stavu lesních ekosystémů a umožňoval v ročních a dlouhodobých cyklech sledovat jejich vývoj. V rámci projektu probíhá i revize českého standardu FSC a propagace a komunikace významu certifikace FSC pro ochranu biodiverzity a sociální a ekonomickou stabilitu v ČR a v Norsku, osvěta návštěvníků KRNAP, zvýšení povědomí o pozitivních dopadech lesního hospodaření podle Českého standardu FSC na ochranu přírody a biologické rozmanitosti.