Project detail
Creating the standard procedure of the evaluation of the game influence on forest stands determined for the objectification of decision making of forestry and game state administration
Funding institution:
National Agency for agricultural research, Czech Republic
Responsible at IFER:
Pavel Moravčík
Project realization:
2003 - 2004
Description:
Projekt byl zadán a financován Národní agenturou pro zemědělský výzkum (NAZV) při Ministerstvu zemědělství ČR a proběhl v letech 2003-2004. Cílem bylo vytvořit metodiku pro opakovaná srovnatelná měření vlivu zvěře na stav lesa, která vycházela z postupů uplatněných ve třech celorepublikových inventarizacích škod zvěří.