Project detail
Aggregation of predators into the habitats with the calamity demages caused by rodents using decoys
Funding institution:
Ministry of Agriculture, Czech Republic
Responsible at IFER:
František Havránek
Project realization:
2008
Description:
Projekt si kladl za cíl stanovení a ověření metodiky snížení stavu myšovitých hlodavců na lesních kulturách vzniklých přirozenou i umělou obnovou v Krušných horách, kde dochází pravidelně k jejich kalamitnímu výskytu. Šetření proběhlo v porostech Lesů České republiky, s. p. V roce 2008 proběhlo již 3. opakování projektu.
Samotná realizace projektu spočívala v lákání predátorů (kuna, liška) návnadami do lokalit zvýšeného výskytu škod hlodavci na lesních kulturách. Ve spolupráci se zaměstnanci LČR byly vybrány vhodné lokality a byl vytvořen návrh metodiky kladení návnad v čase a prostoru. Účinnost metody se pohybovala v řádech procent až desítek procent. Kontrola probíhala sčítáním hlodavců v pastech a hodnocením stavu poškození kultur před a po kladení návnad pro predátory. Výstupem projektu je metodika pro biologickou ochranu lesních kultur, kterou by MZe mělo poskytnout širokému spektru vlastníků lesa.