Project detail
Assesment of timber volume value in the forests of Jindřichov community using operational forest inventory and assortment model
Funding institution:
FEP, a.s. Pila Jablunkov
Responsible at IFER:
Jan Apltauer, Pavla Podhrázská
Project realization:
2009
Description:
Pro účely zjištění skutečné ceny majetku tvořeného lesními porosty byly formou statistického šetření získány podklady pro odvození sortimentní skladby zásob na zájmovém území. Studie slouží jako podklad pro jednání o ceně majetku.