Project detail
Carbon monitoring campaign in Infapro, Sabah, Malaysia I
Funding institution:
Face Foundation, Arnhem, the Netherlands
Coordinator:
IFER - Institute of Forest Ecosystem Research, Jílové u Prahy, Czech Republic
Responsible at IFER:
Martin Černý
Project realization:
2007
Description:
Tento projekt, svým obsahem příbuzný projektu v Ugandě, proběhl v r. 2007 (zatím pouze jediná kampaň), jeho zadavatelem je holandská nadace FACE. Cílem projektu je inventura dřeva/uhlíku postupně akumulovaného v lesích, které revitalizuje nadace FACE v malajském státě Sabah. Na ploše 20 000 ha, kde projekt revitalizce lesa probíhá, je cílem nadace FACE rekonstrukce porostů, především pak reintrodukce klimaxových dřevin a zrychlení sukcese.
Samotný průběh projektu inventarizace lesa/uhlíku spočívá ve studiu podkladů, návrhu sítě inventarizačních ploch a sestavení metodiky, dodávce technologie pro sběr dat v terénu a jejich zpracování (technologie Field-Map), zaškolení místních lidí pro práci s ní, následná nezávislá kontrola prací a pomoc při zpracování dat. Výsledky inventarizace lesa jsou nadací použity jako podklad pro certifikaci uloženého uhlíku.
Partnerem IFER při realizaci projektu byla INFAPRO, partnerská instituce nadace FACE a koncesionářů obhospodařující les. Práce na samotné revitalizaci porostů i inventarizační měření a částečně zpracování dat provádějí místní lidé, na rozdíl od Ugandy však šlo většinou o lesní dělníky, nekvalifikované pro podobnou práci, což se částečně odrazilo na kvalitě sběru a zpracování dat. Naopak „design“ samotné inventarizace byl kvalitní a sofistikovaný (více než v ugandském projektu).