Project detail
Fungal decay measurement in damaged forest stands after 2 and 5 years and founding new testing sample plots serie in Norway spruce stands in Krušné Hory Mts.
Funding institution:
Ministry of Agriculture, Czech Republic
Responsible at IFER:
František Havránek
Project realization:
2008
Description:
Tento projekt si kladl za cíl zjistit možnosti snížení ztráty na dřevní produkci způsobené hnilobou v důsledku poškození loupáním zvěří a lesnickou mechanizací. Metodika spočívala ve výběru reprezentativního vzorku různě starých stromů, které se označily a zhotovil se vývrt, pomocí něhož byl zjištěn rozsah poškození hnilobou. Do vývrtů byla následně aplikována smáčedla ve směsi s běžně prodejnými přípravky ke zpomalení rozvoje hnilob dřeva. Po dvou či většinou pěti letech byla provedena kontrola stavu hniloby ve stromu. Výstupem projektu je metodika k ochraně stromů před působením hnilob, která by měla být k dispozici všem vlastníkům lesa.