Project detail
Game Damage Evaluation in Game-preserve Aglaia
Funding institution:
Kristina Colloredo Mansfeld
Responsible at IFER:
Jan Apltauer, Pavla Podhrázská
Project realization:
2009
Description:
S podporou technologie Field-Map bylo v říjnu a listopadu 2009 provedeno ocenění škod zvěří v oboře Aglaia. Ocenění proběhlo v souladu s vyhláškou Mze č.55/1999 Sb. tak, aby vlastník mohl výsledky využít pro jednání o odškodnění a nápravě škod na pronajatém majetku.