Project detail
Forest Health Monitorng in the Křivoklátsko Reserve
Funding institution:
Ministry of Environment, Czech Republic
Coordinator:
IFER - Institute of Forest Ecosystem Research, Jílové u Prahy, Czech Republic
Responsible at IFER:
Martin Černý
Project realization:
1991 - 1994
Description:
Program regionálního monitoringu stavu lesních porostů byl založen na sledování parametrů zdravotního stavu lesních porostů na monitoračních plochách kruhového tvaru o poloměru 16 m (800m 2) rozmístěných v síti 1x1 km. Metodicky váže na Mezinárodní kooperativní program pro hodnocení a monitorování vlivu imisí na lesy (ICP-Forests). Věcně a metodicky program monitoringu stavu lesů navazuje na další aktivity v oblasti monitoringu složek přírodního prostředí (např. bazální monitoring půd).