Project detail
The revison of forest management plans in Šumava National Park
Funding institution:
Sumava National Park and Protected Landscape Area, Vimperk
Responsible at IFER:
Martin Černý
Project realization:
2005 - 2006
Description:
Předmětem a cílem studie je prověřit, do jaké míry jsou poslání a cíle Správy NP a CHKO Šumava (NPŠ) v oblasti lesního hospodaření naplňována závaznými ustanoveními a plánovanými opatřeními lesních hospodářských plánů (LHP). Kromě toho se s využitím podkladů hospodářské evidence prověří, jak jsou opatření plánovaná v LHP realizována v praxi.