Project detail
Game population dynamic in the relation with communication over land as the reducing factor of game surviving
Funding institution:
Ministry of Agriculture, Czech Republic
Responsible at IFER:
František Havránek
Project realization:
2007
Description:
Cílem projektu bylo zjistit rozsah a význam škod působených střety motorových vozidel se zvěří, které působí značné škody na zdraví lidí a hmotném majetku, a především se zaměřil na možnosti k jejich omezení. Na základě rešerše zahraniční literatury s posledních let byla vytipována technická opatření zamezující střetům vozidel se zvěří, resp. odrazující zvěř od vstupu na komunikaci: - optické repelenty – odrazky na patnících, - pachové repelenty. Obě metody byly ověřeny v praxi v rámci silnic pardubického kraje na 4 pokusných lokalitách ve spolupráci se Správou silnic a dálnic ČR a státní správou myslivosti a mysliveckými subjekty. Na základě dat poskytnutých Policií ČR byl porovnán počet střetů motorových vozidel jeden rok před a jeden rok po instalaci obou typů repelentů, a to pro všechny druhy zvěře. Účinnost obou druhů technických opatření byla průkazná, pohybovala se v řádech desítek procent v závislosti na lokalitě. Byly zhodnoceny výhody a nevýhody obou typů prostředků odrazujících zvěř. Součástí projektu byla též anketa, provedená mezi zástupci mysliveckých subjektů. Jejím cílem bylo zjistit, na jakém typu komunikací dochází ke střetům nejčastěji. Nejrizikovější se v tomto směru ukázaly být silnice I. tříd.